Non-Teaching Staff

Name Designation Mobile No. E-mail ID
Shri Shalendra Singh Kushwah Librarian 9533811965
Shri Vijay Kumar Pandey Registrar 9926592005 vkpandey57@yahoo.in
Shri H.K. Shrivashtava Asstt. Grade - I 98269-12910 hksbb@rediffmail.com
Shri Phool Singh Bharati Asstt. Grade - II 98264-32167
Shri Shital Kumar Patel Asstt. Grade - III 93039-06614
Shri Chain Singh Ghritlahare Asstt. Grade - III 95750-31674
Shri PhoolChand Sahu Data Entry Operator 87199-38008 phool85hot@gmail.com
Shri S.P. Mandavi Lab Technician 96173-72301
Shri S.K. Tiwari Lab Technician 99261-56591
Shri G.R. Sahu Lab Technician 94062-34681
Shri S.K. Gritlahare Lab Technician 98265-19275
Shri Hanshnath Ram Lab Technician 99268-86231
Shri Ajab Singh Dhruw Lab Technician 96693-62920
Shri Khedaru Ram Patel Lab Attendent 75090-28414
Shri Chhattar Das Bairagi Lab Attendent 82248-43924
Shri Upendra Nirmalkar Lab Attendent 95757-62097
Shri Ram Naresh Ahir Peon 97531-18132
Shri Sampat Lal Sahu Peon 88718-91167
Shri Gyanchand Dhruw Peon 97540-98841
Shri Shatruhan Singh Dhruw Farras 96692-11298
Smt. Prabha Paikra Farras 99268-86241
Shri Loman Singh Dhruw Chowkidar 97532-63239
Shri Jagat Ram Sahu Chowkidar 88716-87471